Kategoriarkiv: Allas våra träd!

Av allas våra träd

… är nog boken (Fagus sylvatica) den vanligaste. Här en gammelbok i Hammars park som hängt med ett bra tag. Kanske inte sedan parken anlades i slutet av 1800-talet, men inte långt därifrån. Boken trivs bäst i klimat med hög luftfuktighet och mycket nederbörd där vintrarna inte är för kalla. Som gjord för Skåne!

Jag visar gärna just din bild av Malmöträd som du är välkommen att maila till db@denbilden.se 
Den fina bilden av gammelboken i Hammars park togs av Karin Sixtensson. 

#allasvåraträd ♥

Allas våra träd

… behöver vår hjälp nu!
 
Enligt Malmö stad har under hösten och vintern 155 träd på allmän mark i Malmö vandaliserats. Barken, trädens hud. har skrapats av och det är inte säkert att de överlever den skadan. Om du sett något eller gjort iakttagelser som kan vara av värde för polisens utredning ska du ringa 114 14 och lämna dina uppgifter. Ingrip inte och förstör inte eventuella spår på platsen.
 
Träden är våra tillsammans, det är vi som bekostat dem med våra skattepengar. Träd bidrar med syre till luften, fångar upp skadliga partiklar och ger boplats och föda till insekter och fåglar. De fångar regnvatten och mildrar risk för översvämningar vid skyfall. De skuggar oss vid värmeböljor och ger oss grönska och skönhet i vår stad. 
 
 
Så vad gör vi nu för våra träd utan att agera poliser och sprida misstankar/dynga på sociala medier? Jag tänker mig att vi skärper uppmärksamheten och så sprider vi bilder av Malmös vackra träd på Facebook, Instagram och andra ställen. Kärlek är en kraft att räkna med så vi börjar helt enkelt med att kärleksbomba! #allasvåraträd