Var så god!

”Sitt upp för en åktur och låt tankarna flykta …”

Den Bilden Kockums Holme karusell gamla Malmö

”Staden har ett tivoli wid Herr handelsman F.H. Kockums jernbruk. Der, gent emot magistratpersonernes villor, är ett underskönt sådant. På denna ser man, i närheten av feernas lusthus, en den elegantaste karusellbyggnad, prydd med dekorationer i bländande färgskiftningar. Kupolens emalj, draperingarne under taklisten, pelarnes concisa former och distancer, fotens och trappornes och det helas och hwarje särskild dels regelbundna prakt gör den till ett lysande mästerstycke, som, för att rätt beskrifwas fordrar en långt skickligare penna än vår.”

” … och war då, liksom ett par föregående aftnar, på det smakfullaste sätt upplyst af färgade lampor. Äfwen för den, som icke funnit sig road af sjelfwa åkningen å banan, hafwa dessa aftnar lemnat tillfälle till rätt angenäm förströelse, heldst planen hwarpå karusellen är upprest, står i förbindelse med Herr Kockums nu, liksom alltid, för allmänheten tillgängliga wackra landtställe. ’Holmen’, der det lyckats konstens hand utplåna dragen av en ful natur och där nu ett ständigt menniskowimmel syntes. Man berättar, att en och annan funnit sådant behag i den circulära åkningen på karusellen, att han skrattar de timmar, han deråt öfwerlemnat sig, för de njutningsrikaste i sitt malmölif.”

Ur Malmö tidning år 1845

Det kommer mera, men nu låter vi med hjälp av den karuselliknande lilla paviljongen på dagens Holme ”tankarna flykta” till 1845 och Holmens förnämliga park!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.