Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /5

karta-sommarteatern
Kartan hämtad ur  Allt ljus på Malmö  – Ett hundraårsminne Elbogen 1996

Den 19 maj ägnade Sydsvenskan och Arbetet sina intressen för den kommande utställningen  med en redogörelse i detalj för egenskaperna hos den först installerade maskinen, den så kallade colibripumpen, men Arbetet koncentrerade sig även på utställningens teater. Jag citerar: Som bekant har det i elfte timman bestämts att en teaterlokal skall uppföras å utställningen i Malmö. Ritning till densamma är gjord af arkitekten Wåhlin, som f.n. befinner sig i Köpenhamn för att afsluta de sista underhandlingarna om byggnadens uppförande. Det är nämligen Concertteatret i Köpenhamn, som låter uppföra teatern för att i densamma delvis förevisa några från nämnda etablissement bekanta ljusbilder, dels uthyrat den åt hr. August Lindberg. Teatern, som kommer att omfatta en stor salong med amfiteatraliskt anordnade platser för mellan 6 och 700 åskådare, blir belägen väster om Pihlstorpsrestauranten, ej långt från den plats där restaurantens musikpaviljong ligger.

Det sommarprogram, som direktör Lindberg skall spela på utställningsteatern, består hufvudsakligen af en revy, författade af en från den svenska pressen mycket bekant signatur. Stycket, som heter ”Gudfars utställningsresa”, lär enligt D.N., vara en fyndigt gjord bearbetning af den idé som ligger till grund för August Blanches bekanta stycke ’Döden fadder’ – fastän idén här så att säga stälts på hufvudet och det hela förvandlats till en lustig revy……..Stycket är rikt på muntra kupletter på dagens förhållanden, lokala anspelningar i mängd,……..och kräver en personal på omkring 30 personer. Till de revyn förekommande baletterna, hvilka skola utföras af unga dansöser från den k. teatern i Köpenhamn, har d:r Carl Valentin i Göteborg komponerat musiken…….

Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här: Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

SUS

Hälsokällan

… Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats och ska nu bli ett av Europas modernaste sjukhus. Sex miljarder kronor investeras i Malmö sjukhusområde, ett tillväxtcentrum där sjukvård och forskning i världsklass samverkar med akademi och näringsliv. En läkande grön miljö och en självklar del av staden, bara ett stenkast från Citytunneln. Med tanke på att projektet innebär att riva en del, bygga om och bygga nytt har jag lagt in en del bilder i galleriet av Malmö allmänna sjukhus vid Södervärn som det såg ut i begynnelsen (1896) och några tiotal år framåt i tiden. Det finns väldigt många bilder att lägga in, men nu känner jag för en paus från just de bilderna, det blev för mycket sjukhus där ett tag … Sökte mig därför till Hälsokällan, Anders Olssons skulptur i brons och granit, som är placerad på baksidan av sjukhusets entrébyggnad vid Södra Förstadsgatan. Skulpturen är en gåva av Fritz Bauer, avsedd att vara en sinnebild för sjukhusets strävan att bringa hälsa och krafter åt dem, som anförtros åt dess vård. Blev besviken över att sinnebilden var torrlagd, men det finns kanske ett vettigt skäl till att det just nu saknas vatten i källan. Fritz Bauer var sjukhusläkare på Malmö allmänna sjukhus i början av 1900-talet och om hans betydelse för sjukhuset kan den intresserade läsa i Otto Grönés Malmö Allmänna Sjukhus 100 år Drag av sjukhusvården i Malmö fordom och nu utgiven av Allhems förlag.  

Det händer verkligen mycket i området och nästa rivning som lär bli i maj nästa år drabbar Medicinkliniken. Drabbar är nog fel uttryck, det är säkert tungrodda lokaler …

Fick klart för mig vilket som var det första barnbördshuset och det ligger precis till höger om skulpturen om man står med näsan mot källan på övre bilden. Det är en av de äldre vackra byggnaderna på området och de flesta som är födda i Malmö före 1944 har gjort sin entré i världen just här, övriga hänvisas till Jan Waldenströms gata 47 (då ingång 74 eller 77, tror jag). På baksidan av första barnbördshuset växer de vackraste päron och jag får en galen fundering över vem som ska äta dem.

BB baksida

Det känns lite knepigt att ströva omkring på ett sjukhusområde, men det år 120 år av vård som pågått här och det bör man våga titta på och fundera över. Om Framtidens Sjukhus Malmö har Region Skåne gett ut en liten folder som finns att hämta på Stadshuset. Det om detta just nu, och så på med vattnet! ; )

Rutger

HMS Drottning Victoria

… ett vykortsvittne som berättar!

H.M. Drottning Victoria d. 16. 4. 21
Kära Gustaf!
Tack för brev och vykort! – Jag är nu i Carlskrona. Vi ligger i docka ty ena högtryckskabinen är skadad. I början på veckan provsköto vi 28-or och 15 cm. kan. Högst intressant! Skeppet höll, men en del småraketer gingo sönder! Vid högsta elevation försvann skottet bortom horisonten! Jag fick en kavaj söndersliten av lufttrycket då jag stod lite grann framför en 15 cm kan.
Trevliga leksaker! Hälsningar Rutger

Fotovykortet ovan visar pansarskeppet HMS Drottning Victoria i Malmö hamn. Tänk er att ni står vid Ångfärjestationen och blickar mot Strandpaviljongen som ligger till vänster i bild. Fartyget som byggdes på Götaverken sjösattes 1917 och togs i tjänst 1921, samma år som vykortet är daterat.

Ombord på fartyget fanns under en viss tid skeppshunden Nicke, en släthårig foxterrier, som lär ha haft en specialsydd sjömanskostym och egen tjänstgöringsbok.  Det sägs framgå av skeppshandlingarna att Nicke mönstrade ombord den 1 januari 1940 som sjöman med skeppsnummer 900. Nicke utnämndes senare till korpral, och befordran till furir följde därefter enligt skeppsorder av den 31 oktober 1943. Nicke fanns kvar på fartyget åtminstone till augusti 1946, men den lille furirens vidare öden och äventyr efter detta datum är okända. Att HMS Drottning Victoria togs ur bruk 1957 är däremot känt.

HMS Drottning Victoria

Fler vykortsvittne som kan berätta finns i Den Bildens bokgalleri :
Annorlunda Malmöhistoria – Vykortsvittnen berättar
Författare: Rickard Bengtsson

 

Malmö Poliskår 1910

Malmö Poliskår 1910

Det är svårt att tänka sig att det trettiosex år tidigare än bildtillfället, närmare bestämt den 1 april 1874 klockan 05.00, var första gången uniformerade poliskonstaplar patrullerade på Malmös gator som visade att en ny lokal polisorganisation trätt i kraft.

Nu kommer man ju osökt in på att fundera över hur det såg ut ännu tidigare. Går vi riktigt långt tillbaka så var det invånarna själva som skulle svara för ordning och vakthållning i staden, men 1589 upphörde den plikten att gälla och det anställdes speciellt utvalda väktare för att sköta ordningen nattetid. Väktarna avlönades av medborgarna. Under krigstid försågs Malmö, liksom alla andra betydelsefulla! städer med en garnison. Under andra decenniet av 1700-talet var det dock dåligt beställt med vakthållning i Malmö. Folket som var utfattigt efter krig och farsoter och som inte hade råd att hålla väktare i tjänst, hade ändå mot slutet av 1700-talet repat sig så pass mycket att väktare återigen kunde anställas.

I början av 1800-talet kunde antalet anställda väktare fördubblas och något senare beslöts att ordningsväsendet skulle delas upp i en polisbetjäningsavdelning och ett antal väktaravdelningar. År 1834 beslöt magistraten att polisbetjäningen i staden skulle bestå av fyra man förutom stadsfiskalen. Den förste polisuppsyningsmannen/polisgevaldigern tillsattes 1842 och hans namn var Jacob Kistner. Samma år kom också den första polisinstruktionen. I den hette det bland annat att polispersonalen tills vidare skulle utgöras av en polisgevaldiger och tre stycken polisbetjänter. De skulle antagas av magistraten och vara kända för drift, skicklighet, trovärdighet och nykterhet. Sedan rullade det på och 1873 fick Malmö sin första polismästare som hette Philip Wester och han hade till sin första uppgift att bygga upp ett för tiden ändamålsenligt polisväsende. Omorganisationen gick i princip ut på en uppdelning av polisen i två huvudavdelningar: en detektivavdelning och en ordningsavdelning, och vi är framme vid 1874 års polisväsende som ska ta hand om en stad vars ordning det inte var mycket bevänt med. År 1888 fastställde Kungl. Maj:t förslaget om inrättande av en poliskammare, där polismästaren hade beslutanderätten i överensstämmelse med de regler som Kungl. Maj:t senare skulle komma att besluta om. Året därefter indelades Malmö i tre vaktdistrikt. Det första kom att omfatta staden mellan broarna samt fängelse- och hamnområdena. Distrikt två omfattade Södra Förstaden och distrikt tre Östra Förstaden. Så är vi i det närmaste framme vid Malmö Poliskår som vi ser i bild från 1910. Bakgrundssammanfattningen har jag hämtat från minnesskriften Malmöpolisen 1874 – 1974. Boken/skriften, utgiven av Allhems förlag 1974, ger rapsodiska glimtar från Malmöpolisens då (1974) 100-åriga verksamhet och finns att låna på stadsbiblioteket.

Bilden av Malmö poliskår 1910 togs av fotografen Gunnar Brunberg (1882-1917). Han, som också var skulptör och målare, började sin karriär i Karlskrona och Ronneby med fortsatt utbildning i Tyskland där han praktiserade både i Dresden och Hamburg. Han hade sedan anställning i Stavanger i Norge och avslutade sin utbildning i Stockholm hos hovfotograferna Flodin och Hertzberg. Den 1 november 1909 etablerade Brunberg sig på Södra Förstadsgatan 46 i Malmö. Hans karriär blev dock inte lång. Reumatisk feber och en hjärtsjukdom satte tidigt stopp för hans arbete.

Det kommer fler bildglimtar ur Malmöpolisens historia tack vare Gunnar Sixtenssons fotosamling. Att just Malmöpolisen ofta är representerad i den beror på att Gunnar var son till en polis. Hans far, Carl David Sixtensson, tjänstgjorde hos Malmöpolisen från 1908 och fram till pensioneringen 1944. Som sagt, fortsättning följer …

 

Lördagen den 19 april

lämnar hon Sverige. Om det inte går bra ska hon komma tillbaka om en månad . Men den idéen finns inte ens i den unga Anitas huvud. Där ekar bara ett ‘Jag ska minsann visa dom!’

Den sista divan - boken om Anita

Nu är den här, Den sista divan – boken om Anita Ekberg skriven av Lars Hector med Christel Persson och utgiven av Kira förlag. Boken hittar du i Den Bildens bokgalleri: Den Sista Divan – boken om Anita Ekberg. En perfekt present, julklapp eller varför inte bara till dig själv. Helt i Anitas anda …

Säg nåt Frans!

frans-suell
Foto: Gunnar Sixtensson

Önska Malmö en god morgon och lägg till nåt om att hösten är här och du står där och blickar ut över hamnen. Ta gärna det där med ‘köp-en-hamn’ också, den långa varianten, så kan jag fortsätta ägna mig åt alla nyinstallationer och uppgraderingar på datorn innan jag kör på som vanligt igen. Alla vet ju vem ju Frans Suell är, trots att du stått tyst så länge. Gör mig nu den tjänsten, så hjälper jag dig en annan gång!

 Hm, hm … Ärade damer och herrar …

Now we’re talking …  ; )

Arbrå den 30/1 1907

718s

Mycke tack för korten som vi fått i kväll. Roligt de att du mår bra vi göra så också. Adolf säger han skall fara ner på söndag o då taga skidorna med sig Lät bra. O må så godt me, sitt inte bara inne utan rör på dig ibland Din Mamma

Vikten av att röra på sig var tydligen känd även på den tiden, men det där med skidor från Arbrå till Malmö verkar ju långsökt långväga, men kanske Malmövintern 1907 var sträng. Jag funderar över om inte sonen skickat oskrivna vykort hem till mamma som hon i sin tur skickat skrivna tillbaka, för så vitt jag kan se så är det Malmös Gråbrödersgata i riktning mot Gustav Adolfs torg på ”vyen”.