Cecilia Ahlström /9

Det är november 1880 och Cecilia och hennes syster Sofia lämnar efter två års anställning sina platser hos familjen Crafoord. Cecilia skrivs in som piga hos  bryggarfamiljen Carolina och Axel Richter på Djäknegatan och Sofia skrivs in i S:t Petri församling. Richters bryggeri tänker jag mig borde finnas någonstans på Möllevången, men det visade sig att Richters första egna bryggeri låg i kvarteret Ellenbogen med adress Djäknegatan 36. Handlanden Carl August Richter startade 1858 Richters bryggeri på Djäknegatan, men sålde det 1864 till sin bror, Axel Richter. Enligt uppgifter i Malmö stads historia del 3 startade omkring 1850 flera bryggerier i innerstaden. De flesta växte så att de inte rymdes inom ursprungslokalerna och flyttade i samband med en kraftig bryggeriexpansion vid tiden kring förra sekelskiftet ut till förstäderna. 

Ovan ett klipp ur Isbergs karta daterad 1875 som visar kvarteret 17 Ellenbogen. Som jag uppfattar det ägde Axel sju fastigheter inom området märkt “39” och bostaden låg säkert utmed Djäknegatan. När den “nya” Baltzarsgatan som lades ut 1908 klöv kvarteret hamnade Richters på södra sidan om de inte redan flyttat verksamheten. I vilket fall som helst låg byggnaderna kvar och då i det “nya” kvarteret på södra sidan som fick heta Concordia. Den norra delen av kvarteret förblev Ellenbogen. Texten Concordia i bild syftar inte på kvarter utan på textilfabriken Concordia. 

Ovan ett klipp över byggnaderna hämtat ur Malmö Brandförsäkringskommittés arkiv (1860-1861) och nedan ur samma arkiv efter det att Baltzarsgatan förlängts.

Jag tror faktiskt att jag kan ha bilder från några av dessa byggnader tagna strax före rivningarna och medan jag letar fram dem kan ni bekanta er med Axel Richter nedan.


Vem lilla Joppe var förtäljer inte historien,
men mannen på bilden är i alla fall Axel Richter
(1837 – 1904).

Tänker jag nu rätt så måste bilden ovan vara byggnad nummer 3 som enligt brandförsäkringsbreven efter 1908 vetter åt Baltzarsgatan och bilden nedan byggnaderna 1 (mot Djäknegatan) och 3 som då skattas åt förgängelsen. 

De två bilderna ovan är tagna någon gång på 30-talet av Max E Ohlsson, men Richters bryggeri var då sedan länge borta från Djäknegatan och förenade med andra bryggerier.

Det här blev mycket byggnader, kartor, gator och Richters så nästa inlägg blir funderingar kring Cecilia och hennes liv och leverne på Djäknegatan. 

Tidigare inlägg om Cecilia hittar du här: Cecilia Ahlström.

Metropolis by light,

… tio dagar av ljusexperiment, har nu flyttat in på Gamla Väster, Universitetsholmen, Mölleplatsen och Kungsparken. Metropolis by light är en ljusfestival med syfte att driva utvecklingen inom ljusbranschen framåt och gagna Malmöborna även efter det att arrangemanget är slut. Malmö stads ljusdesigner Johan Moriz säger att Malmöborna får ta del av ett storskaligt experiment. Den perfekta rutten lär enligt Johan börja vid Malmö Live och sedan via Universitetsholmen, Slottsgatan, Hovrätten, Malmö museer och Mölleplatsen, Slottsträdgården, Kungsparken, Gamla Väster och sedan avslut vid Malmö Live. Går vi i normal takt lär turen ta ungefär 45 minuter, men vi bör reservera cirka två timmar om vi ska hinna delta och fundera över objekten. Den första guidade turen börjar halv åtta om kvällarna. 

Mer om projektet (historia, när, var, hur och varför) och med tydligare text hittar du här: Metropolis by light och här: Tio dagar av ljusexperiment.

p.s. Missa inte 44, en liden vid kanin bakom Malmöhus slott. d.s.

 

Damhatten för höst och vinter 1928/29

… tänkte sig Nya Aktiebolaget Svenska Strå-& och Filthattfabriken så:

Hösten 1928 bjöd på barmark fram till jul, men vintern blev inte nådig. Natten till söndagen den 17 februari fick åttio passagerare tillbringa ombord på tåget mellan Malmö och Trelleborg sedan det fastnat i snödrivor vid Fosieby. Kung Bore tog i rejält denna vinter, den 27 februari var det hela sexton grader kallt i Trelleborg. En pälsmössa i katalogen hade varit på sin plats … ; )

Bilder ur Vänersborgs museums bildsamling.

Hjalmar Gullberg-sällskapet

… firar 20 år och ger ut denna skrift på temat vänskap. Flera av bidragen i boken skildrar skaldens förhållande till några av hans vänner, men även andra infallsvinklar avhandlas. Här behandlas vad som står att läsa om Hjalmar Gullberg i arkivhandlingar i Malmö, hans och andra författares kontakter med Danmark under ockupationstiden och det presenteras en inträngande studie om hur diktarens barndomsupplevelse av övergivenhet har präglat författarskapet. 

Vänskaper kan beställas från Den Bildens/Malmöblickars bokgalleri som du hittar här: Bokgalleriet.

Cecilia Ahlström /8


Drottningtorget cirka 1890. Okänd fotograf.

Det är november 1878 och Cecilia som varit städslat ett år hos Laurentius och Maria Sofia Petersson på Majorsgatan slutar sin anställning. Precis som jag trodde har brevkontakten med nära och kära varit livlig, i synnerhet med den två år äldre systern Sofia som den 22 november 1878 skrivs in i Malmö garnisonsförsamling. Sofia kommer direkt från en anställning som piga i Landskrona. Två veckor senare skrivs även Cecilia in i samma församling och de två systrarna står i givakt framför löjtnanten, blivande majoren, Maximilian Emilius Fredrik Crafoord i Kronprinsens husarregemente, (då,1860-1882, husarregementet Konung Karl XV) hans unga hustru Thora Helena född von Mentzer och deras nyfödda dotter Beatrice. 

  
Fredrik Crafoord i slutet av 1880-talet. Okänd fotograf.

Med Cecilia blir det sannerligen åka av och regementet vid Drottningtorget känns för mig väldigt suddigt och avlägset. Eller rättare sagt, det hade varit mycket enklare om vi befunnit oss på det senare regementet vid Kronprinsen. Men då var då och när det kostar på att “gräva” ger det mig mest. Dyker nu ner i gamla stadskartor och annat och fyller på inlägget efterhand. 

Tittar på Isbergs Malmökarta från 1875 och funderar över om familjen Crafoord och andra höga militärfamiljer egentligen bodde inom området. Jag är osäker på det och hittar inte svar på min fundering. Den får ligga och verka …

Fredrik Crafoord tillhörde l Sqv vilket betyder Livskvadron och en sådan genomför beriden vaktparad, beriden eskort & annan statsceremoniell verksamhet samt högvakt till fots. Vid sidan av den statsceremoniella tjänsten övar soldaterna strid i bebyggelse, skyddsvakttjänst och fortlöpande ridutbildning. Hilda Kockum född 1862 i Husie berättade om sina minnesbilder av husarerna (Röster från förr) att … kronprinsens husarer kallades de innan Karl XV blev kung. På Karl XV:s födelsedag var det parad på Stortorget. De var paradklädda. De stannade på residenset. Det kallades aldrig annat är paraden. Det var en riktig folkfest. – När de kungliga skulle komma var alltid husarerna nere om mötte. När Karl XlV skulle komma på besök till Malmö red borgerskapet i vita byxor och västar för att möta honom. Borgare var köpmännen och de finare. Rådmän kallades illitterata. Officerare hade adelsmans rang. 

För Cecilia och hennes syster Sofia betydde allt ovan säkert ingenting annat än stövelputsning utöver det vanliga. Systrarna var anställda för att sköta i ett hem vanligt förekommande sysslor. Kanske någon av dem hade ett större ansvar för familjens nyfödda. Det är ändå lite svårt att föreställa sig hur livet för en piga i stan såg ut, men naturligtvis skiljer det sig en del från livet som piga på landet. I städerna tjänade pigorna mer vilket var en av anledningarna till att så många valde att söka arbete i städerna. Tjänstefolket löd under legostadgan, en gammal institution som reglerade förhållandet mellan husbonden och tjänstefolket från 1600-talet fram till 1926, och den var skriven på arbetsgivarens villkor. Han förfogade över tjänstefolkets tid. Piglördagen då pigan skulle var ledig fick hon förhandla sig till med husbonden. En vecka på hösten kring Mikaelsmäss i slutet av september hade tjänstefolket en vecka på sig att leta efter en ny och kanske bättre plats. Cecilia och Sofia stannade hos familjen Crafoord i två år och jag vill tolka det som att deras arbetsförhållanden var rimliga och kanske att de till och med trivdes.

Mer om pigor och deras arbetsförhållanden hittar du i Sveriges Radios serie Släktband: De osynligas historia. Tyvärr är själva programmet borttaget, men det finns lite mer att läsa i ämnet och Släktband kommer med nya program under hösten 2018.

Fortsättning följer …

Tidigare inlägg hittar du här: Cecilia Ahlström

Ett evigt ögonblick

… på Södervärn.

Vid bussen till Södra Åkarp (över Tygelsjö och Mellangrevie) år 1933 blev Ester Quiding fotograferad och skickade bilden till sonen Anders med hjärtevarma hälsningar och tack för alla kort hon fått. Ester bär sorgkläder, sorghatt med slöja, efter maken som dog året innan. På den den tiden var en änka oftast sorgklädd upp till ett år efter en makes bortgång och sedan övergick klädseln efterhand från svart till färg. Ester gick ur tiden ett par år senare och hela familjen har nu sin viloplats på Östra kyrkogården i Malmö. Varje plats och individ som syns i bild har sin historia och förankring i staden …