månadsarkiv: april 2015

Salomon Sörensen

Epidemisjukhuset

Passerade under dagen denna byggnad, gamla Epidemisjukhuset i Malmö från 1904, och fick bevittna rivningen av den. Sjukhusområdet ska förnyas för att bli en del av staden och självklart måste sjukvården ha ändamålsenliga lokaler, men det var ändå en sorglig syn.

epedemisjukhuset 2

Arkitekt Salomon Sörensen (1856-1937) var den som ritade sjukhusets huvudbyggnad från 1896 som står kvar än idag. Sörensen var ansvarig för hela områdets utformning och ritade fram till 1930-talets början samtliga sjukhusets byggnader.

Sörensen föddes i Lund där fadern var verksam som byggmästare och arkitekt. Efter studier på Konstakademien i Köpenhamn gjorde han en längre studieresa i Europa och etablerade efter detta egen verksamhet i Malmö. År 1893 blev han utnämnd till stadsarkitekt i Malmö vilket innebar ett ansvar för stadens egna byggnadsprojekt och denna befattning innehade han till 1924. Slakthuset, Vattentornet vid Södervärn, Saluhallen vid Föreningstorget, Flensburgska barnsjukhuset, Mellersta Förstadsskolan och Östra Förstadsskolan är några av Sörensens kända skapelser. Han hade även en stor mängd uppdrag utanför Malmö. Förutom sjukhusbyggnader på flera orter står han bland annat bakom kyrkor, bankbyggnader och universitetsinstitutioner. Han ritade även några villor som sedan länge är rivna. Även sin egen villa Quisisana, ”Här hämtas hälsa”, på Limhamnsvägen ritade han, men även denna är riven. Han avled i Köpenhamn där han bodde mellan åren 1933 och 1937.

Saluhallen södra

Men än lever Salomon Sörensen! Som här exempelvis Saluhallen på Föreningsgatan.