månadsarkiv: juli 2016

Om bakgårdar

bakgårdar bakgårdar

… har Åke Arenhill skrivit en sång som börjar så här: Bakgårdar, bakgårdar – glada som gravvårdar var våra bakgårdar och resonerar kring texten i boken Arenhill, skriven av Torbjörn Flygt, Jan Hemmel, Finn Nyebölle, Carolina Slderholm med bildtexter och kommentarer av Arenhill själv: Kanske en överdrift, men tjugotalet var grått och torftigt. Detta förhållande stimulerade naturligtvis barnens fantasi och lekar. Några färgade fjädrar kunde raskt förflytta oss från kullerstensgården till Klippiga bergen …

Så typiskt Arenhill, alltid ett både ock och en dörr på glänt. ; )

Ingen önskar väl de torftiga bakgårdarna tillbaka, men dagens bakgårdar är ju så tillrättalagda. De är Klippiga bergen direkt! Ungarna får väl sticka någon annanstans där de med hjälp av egna fantasin kan förflytta sig till andra spännande platser.

Bilden, en gårdsinteriör från Fricksgatan 2, är en gouache målad av Åke Waldemar Holm och den finns i Malmö Museers ägo.

 

Välkommen till Malmö!

helen

Den hundraåriga K-märkta galeasen Helene från Ystad besöker Malmö under Malmöfestivalen och har kajplats vid gamla ångbåtsbryggan utanför Universitetsbron.
Tisdagen den 16 augusti klockan 09.00 seglar Helene från Ystad till Malmö där hon kommer att ligga kvar till den 20 augusti. Det finns möjlighet att segla med till och från Malmö enligt nedanstående:
16 augusti
Segling Ystad – Malmö inklusive lunch 400-/ per person alternativt:
Segling Ystad – Malmö med övernattning ombord inklusive lunch och frukost 500-/per person.

21 augusti
Segling Malmö – Ystad inklusive lunch 400-/per person.

Man kan ju också ta sig från Ystad till Malmö med pågatågen, men då missar man skutlukt, knarr i kajutan och prova på med att sätta och ta ner segel tillsammans med besättningen.  
Bokar gör man på telefon 070 6694556 eller skickar eller via mail bokning.helene@gmail.com

Programmet för Helene under festivalen ser ut så här:

17 augusti 
Öppet skepp 11.00 – 15.00 Ångbåtsbryggan i Malmö 
Kvällssegling 18.00 – 21.00 Ångbåtsbryggan i Malmö

18 augusti 
Öppet skepp 11.00 – 15.00 Ångbåtsbryggan i Malmö
Kvällssegling 18.00 – 21.00 Ångbåtsbryggan i Malmö

19 augusti 
Öppet skepp 11.00 – 15.00 Ångbåtsbryggan i Malmö
Kvällssegling 18.00 – 21.00 Ångbåtsbryggan i Malmö

20 augusti 
Kvällssegling 18.00 – 21.00 Ångbåtsbryggan i Malmö

Det där tycker jag låter intressant, så en kvällsegling med T/S Helene från min hemmahamn– Malmö – blir det absolut!

Lite fakta om skolfartyget T/S Helene:
Segelfartyget Helene byggdes 1916 som skonare vid Ystads Skeppsvarv av skeppsbyggmästare Johan Henrik Grufstedt.
Efter en kort sejour i Göteborg köptes hon av Svenska Cementförsäljnings AB i Malmö 1917 och utrustades med en Avance motor om 20 hkr.
1922 såldes Helene till Stockevik för att 1926 och under fyra år redas på västkusten och Stora Kornö.
1930 säljs hon till Smålandskusten, där hon kom att ha sin hemmahamn under många år.
År 1938 installeras en 1 cylindrig Munktell motor om 60 hkr.

Efter ett rigghaveri i svår storm 1943 omtacklas Helene till galeas.
Hon gick i fraktfart fram till mitten av 60-talet då hon läggs upp för försäljning.
1967 köptes Helene av Anders Lönn i Kalmar och registreras om till fritidsfartyg. Hon kom att seglas som skolfartyg och framför allt som teaterskepp med Byteatern från Kalmar. Anders Lönn renoverar och vårdar Helene i 29 år! Bland annat återställer han hennes språng samt ger henne en ny rigg. Hon får en ny motor 1981, en Volvo Penta TMD 100 om 195 hkr.
1996 säljs Helene ännu en gång till västkusten, denna gång till Grebbestad, för att år 2000 köpas av Ystads Segelfartygsförening och återvända till sin ursprungsort – Ystad. Helene är nu registrerad som
skol/passagerarfartyg för 30 passagerare/elever och 5 besättningsmän.

Vem eller vilka

3171F-R för bloggen

… som fick detta välkomnande vid Malmö hamn (gissningsvis på  60-talet) vet jag inte, men uppenbarligen var det till musik. En snabb titt på bilden kan få en att tro att det står Välkommen hem, men det gör det inte. När man knäckt vad det kan stå bakom ryggen på andre man från höger har man nog svaret. Jag funderar lugnt vidare tryggt förvissad om att svaret kommer och blir det inte från mig så lär det bli från någon minnesgod läsare. ; )

Foto: Gunnar Sixtensson

Far for inte

2159S Tas om hand och bloggas om

… för han fick förmodligen annat för sig och väntade till torsdagen veckan efter. Man kan nog anta att bilden ovan är tagen 1898 eller däromkring när Mellersta Förstadsskolan var ny. Skolan, som sedan 1991 inrymt Konsthögskolan, har varit på tapeten sedan det stod klart att utbildningen på denna plats är nedläggningshotad. Skälet till detta är att det behövs skolor till ungarna i innerstaden och vuxna elever ses som mera mobila och får därför flytta på sig. Låter väl rimligt! Utbildningen kommer helt enkelt att flytta när diskussionen mellan Malmö stad och Lunds Universitet är klar och man bestämt sig för vart Konsthögskolan ska flytta. Det pågår olika samtal om placeringen, men det står helt klart att: utgångsläget ’naturligtvis’ är att det  ska vara en central placering. Det ska vara ett område i staden där man vill bedriva verksamhet och där man trivs och så har frågan väckts från Lunds Universitet om att samlokalisera/föra ihop sina utbildningar och där har frågan om Nyhamnen väckts. Man tittar även på andra objekt som är uppe för diskussion. Det var vad som framkom i den frågan på Kommunalfullmäktiges sammanträde i Malmö den 22 juni 2016. I detta sammanhang kan jag inte låta bli att fundera över vilka verksamheter som egentligen ska förläggas till mindre attraktiva områden, för så vitt jag har förstått ska det finnas en vilja att knyta ihop hela staden. ”Om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget”.  Nu kom jag långt ifrån februari 1903 och en far som inte for, men så kan det bli ibland …

Till Rosorna

till rosorna

Rosorna på Rosenvång (som jag skrev om i tidigare inlägg) finns det inga planer på att förnya/förbättra eftersom en breddning av mittremsan var planerad men det diskuteras även om det ska finnas cykelbana och/eller busskörfält, tyvärr får inte allt plats, men inget är ännu beslutat. Tackar Gatukontoret i Malmö för ett snabbt svar på min fråga. Sträckan kommer alltså att förnyas/förbättras, men omfattningen av arbetet ligger väl på politikernas bord.

Att ta bort rosorna som är av symbolvärde för just den aktuella sträckan kombinerat med att jag är inne på nostalgins marker ställs klart mot behovet av förbättringar i trafikhänseende. Jag misstänker att det handlar om ett stort arbete där Rosenvång ingår som en liten del av en lång sträcka förbättring/breddning. Det svider, oavsett vilket …

Ih, hvor er det stærkt

easy does it

 … hvor er det overvældende stærkt
att se jordisk kærlighed
hugged ud i sten, saa luften
udenom kunne trænge sig ind
hvor der før kun var stolte stenmasser.

Ovanstående text är sammankopplad till det nya verket Utblick/Insikt vid Posthusplatsen i Malmö och står att läsa alldeles intill. Texten är Jens August Schades, den danske  författaren och ”lyse digter”, ni vet han med romanen Människor möts och ljuv musik uppstår.

Vackert så och jag vill gärna ta det hela till mig, men här är tomt, kallt och blåsigt och Posthuset känns så långt borta … Sätter mig ner och funderar!