Första hjälpen på Baltiskan

Baltiska utställningen Röda korsets paviljong

Ovanstående foto av A W Rahmn från Baltiska utställningen är ovanligt såtillvida att det återger en interiör av den enda av utställningens egna administrationsbyggnader som uppfördes i tegel; alla de andra, liksom majoriteten av utställningspaviljongerna, byggdes i trä. Det handlar här om Baltiskans sjukstuga, som samtidigt utgjorde Svenska Röda Korsets utställningspaviljong. Stugan byggdes i en våning av entreprenören, byggmästaren Knut Hansson för 4 700:-, och låg vid gränsen mellan nöjesfältet och viadukten utanför utställningens huvudentré. Detta var en plats där utställningsstyrelsen tänkte sig att olycks- och sjukdomsfall lättast kunde inträffa, och därmed snabbast kunde tas om hand. Byggnaden fick en entré från nöjesfältet för allmänheten samt en direkt infartsväg från staden för ambulanser som kom fram via viadukten till stugans baksida.

Stugan omfattade 100 m² och innehöll inte mindre än 9 rum! Det vi ser på fotot torde vara klinikrummet, där olycks- eller sjukdomsfallen togs emot. Kung Gustaf V håller ett vakande öga på de båda sjuksystrarna. Vi ser också sjukrummet som inretts med utrustning från Röda Korsets lokalavdelningar i Malmö, samt omläggningsrummet, som innehöll utrustning från lasarettsfartyget ”Öresund”. I övrigt fick följande rum också plats i stugan: ett läkarrum, ett rum för vakthavande sjuksköterska (två sköterskor – Ebba Bergquist och Elsa Wallin – tjänstgjorde; om det är dessa båda som återges på fotot låter jag vara osagt), en förhall som utgjorde själva utställningslokalen för Svenska Röda Korset och som innehöll montrar etc., en sjuksal med utrustning från Röda Korsets kasernsjukhus i krigstid, ett ”thekök”, där vatten kokades för medicinskt bruk, en toalett samt en ”slask” för avfallet efter de medicinska behandlingarna.

Under perioder då inga olycks- eller sjukdomsfall förekom hade allmänheten tillträde till förhallen, klinikrummet, sjukrummet och sjuksalen, vilka då fungerade som visningslokaler. Om flera olycks- eller sjukdomsfall inträffade samtidigt hade allmänheten bara tillträde till förhallen.

Enligt den samtida officiella redovisningen av Baltiskans verksamhet blev belastningen på sjukstugan betungande. Under hela utställningstiden inträffade 93 olycks- eller sjukdomsfall, däribland 8 fall av värmeslag hos manliga besökare, mot endast ett hos en kvinnlig dito. Akuta buksmärtor drabbade 6 manliga besökare, varav en av dem avled. De vanligaste skadetyperna var olika slags sårskador som 32 manliga och 12 kvinnliga besökare ådrog sig. En manlig besökare drabbades av ”akut alkoholism”.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.