Kategoriarkiv: Besök i 60-talets Sofielund

Lämnar Sofielund

… och 60-talet för den här gången, men inte utan att ta en snabb titt på gården som en gång gav namn åt området.


Sofielundsgårdens västra gavel, nu Matteuskyrkan.

Sofielundsgården som uppfördes runt 1790 av landshövding Tage Thott köptes 1792 (årtalet varierar lite beronde på var man läser) av handelsman Hans Bauert och hans hustru Sofia af Trolle som namngav gården. Om gårdens huvudbyggnad kan man läsa följande i brandförsäkringsvillkoren från tiden: En twå vånings byggnad, uppförd år 1795 af Ekekorsverk, i yttrewäggarna, utom gaflarne, inmurade med brändt Tegel, inre wäggar af furutimmer med brändt tegel emellan timmret. 
’Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet.’

Bauert avled 1802, men änkan behöll gården tills hon 1805 slutade sina dagar. År 1815 gick gården över i handelsmannen Per Jacobssons ägo som i sin tur avyttrade den 1823. Sedan bytte gården ägare ett flertal gånger och snart började avstyckning av byggnadstomter och efter hand växte det upp ett samhälle, Sofielund, som år 1896 blev municipalsamhälle. År 1911 inkorporerades Sofielund och hela Västra Skrävlinge med Malmö.


Sofielundsgården, södra fasaden, hörnan Lantmannagatan och Ystadsgatan.

Sofielundsgårdens huvudbyggnad revs 1953, långt efter det att lantbruket lagts ner. Malmö Museum tillvaratog då en del inredningsdetaljer därifrån och brandförsäkringsmärket nedan är en av dessa detaljer. Lyckligtvis behövdes aldrig brandförsäkringen utnyttjas för den här gården. 

Detta om Sofielund för den här gången. Nu har jag lärt ytterligare lite nytt om gammalt. 

Samtliga bilder från Malmö Museers bildarkiv

Bland fruktträd och rosor

… i lilla Venedig slår jag mig ner en stund och hoppas på att någon kommer med en kaffebricka. 

Jag har med bildens hjälp hamnat i en trädgård som tillhör ett av gatuhusen på Björkgatan som ligger i norra delen av Sofielund.

Sofielund som blev municipalsamhälle 1896 fick sitt namn efter Sofielundsgården som låg där vi idag har S:t Matteus kyrka. Eftersom Sofielund växte fram som en arbetarstadsdel utan stadsplan och ordentlig infrastruktur drabbades området ofta i 1900-talets första decennier av översvämningar och blev därför i folkmun ibland kallat lilla Venedig. Svinaryssland var ett annat smeknamn för området som syftade på att man här höll allehanda husdjur som grisar, kaniner, höns och duvor. År 1911 inkorporerades Sofielund och hela Västra Skrävlinge med Malmö och lilla Venedig och Svinaryssland bleknade med tiden bort. Stadsdelen blev istället uppdelad och benämnd gamla och nya Sofielund. Har minne av ett visst motstånd från de boende när området på 70- eller 80-talet istället för gamla och nya skulle benämnas norra-och södra … Äh, Sofielund är Sofielund och på sina ställen än idag en pittoresk del av Malmö. Uppdelningar hit och dit är mest för kartritarna … Var blir kaffet av? 

Bild/juli 1968: Ur Allan Hanssons bildsamling