Kategoriarkiv: Gamla Lugnet

Minnestavlan

… som jag visade i tidigare inlägg kom till användning igen. Förstår inte varför jag inte tänkt på den tidigare, men bättre sent än aldrig. Lugnetbilden nedan som jag hade gett upp hoppet om har tack vare tavlan hittat hem till kvarteret 16 Renen med utsikt mot Södra Långgatan och kvarteret Pantern. Tycker faktiskt att bilden är vacker i all sin eländighet. 


Foto: Rickard Bengtsson

Ankeborg?

Nej, gamla Lugnet vid hörnet Flodgatan och Brogatan utmärkt med en liten röd pil på minnestavlan/kartan nedan. Tavlan som sitter i passagen vid Centralpalatset på Södra Förstadsgatan ger en fantastisk översikt över gamla Lugnet. Den är självklart inte exakt, men ger en bra bild av gatunätet och är roligare att promenera i än en vanlig karta. Den här tavlan lär jag nog återkomma till … 

Bilden är tagen i samband med Lions Clubs firande av Barnens- och De Gamlas någon gång på 60-talet. Kalle och Joakim ville nog gärna se Lugnet medan tid var och vem hade inte velat det? 

Övre bild ur Gunnar Sixtenssons bildsamling.

Jag tittar ner i Flodgatan

Flodgatan 1890-tal

… i gamla Lugnet och det är troligtvis sent 1890-tal. Jag har Kaptensgatan till höger om mig och till vänster Föreningstorget, eller kanske rättare Södra torget, där saluhallen om några år kommer att finnas. Går jag en bit ner i gatan måste första tvärgatan till höger vara Rörgatan och sedan kommer Bolagsgatan och i fonden syns Brogatan. Enligt de tre männen mitt i gatan är jag rätt på det. Hörnhuset Flodgatan och Kaptensgatan tro jag mig nu kunna följa framåt i tiden.

Föreningstorget Södra torget

Där borta till höger ser jag hörnhuset, men nu från södra sidan av Föreningsgatan. Jag står i närheten av Norra Skolgatan och det är något år senare än första bilden, men saluhallen är ännu inte byggd. Fortfarande bedrivs handel på öppet torg som kan försämra matvarornas kvalitet, men det ska snart bli ändring på det …

Södra Saluhallen Flodgatan Föreningsgatan

Nu har jag tagit ett skutt framåt i tiden och i den Södra saluhallen har kommersen varit i gång i flera år och klockan är tio i tolv. Lite osäkert vilket årtionde jag hoppat fram till, men kan kanske fråga polisen. De säger tjugotal! Mmm … Nåja, fortfarande har jag hörnhuset Flodgatan och Kaptensgatan på plats. Går vidare!

Kaptensgatan

Nu är det 1970-tal (tiden går fort) och saneringarna av gamla Lugnet är igång. Fortfarande står hörnhuset, sett från Föreningsgatan mot Kaptensgatan, kvar, men nu är det hög tid att ta farväl. 

Flodgatan

Nu är året 1972 och goda råd är olösliga …

Flodgatan

Åh, vad det ryker! Nej, nu vill jag inte se mer och förresten vet jag hur det går. Kommer att tänka på de där gubbarna som jag mötte här, mitt på Flodgatan. De är sedan länge borta och ändå var det bara tio minuter sedan jag pratade med dem …

Den här snabbresan i tiden får mig att fundera över hur mycket av gamla Lugnet som jag med hjälp av bilderna skulle kunna bygga upp igen. En då och en då … Ja, kanske!

Tjugotalsbilden kommer från Gleerups förlag och “femitolvbilderna” togs av Rickard Bengtsson.

Liv i Lugnet

Gamla Lugnet förekommer lite av och till här i bloggen och i bildgalleriet och ger oss en uppfattning om hur det såg ut. Här kommer en hälsning från Babsan som ger liv i Lugnet.
Den är helt underbar – så tack för den!

Mamma och jag står på gården, Stålgatan 7 och året är nog 1957 eller 1958.
Livet då var läroverket, men också Gustav och Ribban, korv med mos och Coca Cola och 25-öringar i jukeboxen för att höra Pat Boone och Tommy Steele. Det året var det klänning i Brigitte Bardotmodell som gällde. Min ungdoms Lugnet!
Hälsningar Babsan

Lugnet Försvunnen gata Stålgatan

Lugnet Stålgatan

Här visas ytterligare en försvunnen gata från den sedan 1976 omgestaltade stadsdelen Lugnet, som skapades vid 1800-talets mitt öster om Södra Förstadsgatan för att hysa arbetarna vid Kockums Mekaniska Verkstad, vilken låg på nuvarande Davidshall. Området uppdelades i ”långgator” – med i huvudsak envånings hus – i nordlig, östlig, sydlig och västlig riktning, med smågator däremellan. I takt med industrialiseringens framväxt och den därmed ökade inflyttningen till Malmö, blev Lugnet också snabbt överbefolkat och trångboddheten enorm. Vid 1970-talets omgestaltning av stadsdelen försvann de flesta gatorna.

En sådan smågata var Stålgatan som här är ses något av åren 1967 eller 1968 från den likaledes försvunna Rörgatan västerut mot Västra Långgatan så att Stålgatans norra sida fyller upp bilden. Även Västra Långgatan är numera borta. Stålgatan lades ut först 1879, varför det är rimligt att anta att byggnaderna på bilden härrör från den tiden. Med tanke på att Kockums Mekaniska Verkstad disponerade området, låg det nära till hands att man gav gatan det namn den fick. Stål utgörs ju av smidbart järn som utvunnits ur tackjärn och ingick i verkstadens produktion.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Bilden är ett skärmklipp ur Mitt hjärtas Malmö volym 3 – Livet på Lugnet 1967-68. Produktion Auto Images AB.

Lugnet Försvunna gator Flodgatan-Rörgatan

2777S-R

Här visas ytterligare en försvunnen gata från den sedan 1976 omgestaltade stadsdelen Lugnet. Den hade skapats vid 1800-talets mitt öster om Södra Förstadsgatan för att hysa arbetarna vid Kockums Mekaniska Verkstad, vilken låg på nuvarande Davidshall. Området uppdelades i ”långgator” – med i huvudsak envåningshus – i nordlig, sydlig och västlig riktning, med smågator däremellan. I takt med industrialiseringens framväxt och den därmed ökade inflyttningen till Malmö, blev Lugnet också snabbt överbefolkat och trångboddheten enorm.

Denna gång visas ett foto som jag tog 1974. det år då de sista av Lugnets gator och fastigheter utraderades. Grävskopan härjar frenetiskt i rivningshögarna. Flodgatan löper till höger i bild. De närmaste tomterna har redan förvandlats till provisoriska parkeringsplatser men gatan fungerar fortfarande som körbana. Till höger ses också Södra Saluhallen, vilken skonades. Flodgatan lades ut 1879 och försvann ur rullorna 1976 för att delvis i ny skepnad ingå i Diskontogången.

Precis framför rivningsmassorna och mellan de låga staketen skymtar resterna av Rörgatan, även den utlagd 1879 och borttagen ur stadsplanen, då stadsdellen Lugnet omgestaltades. En liten del av gatans sträckning kom att inlemmas in nuvarande Lugna gatan.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Lugnet – Försvunnen gata Västra Långgatan

2940S-R

Här visas ytterligare en försvunnen gata från den sedan 1976 omgestaltade stadsdelen Lugnet. Den hade skapats vid 1800-talets mitt öster om Södra Förstadsgatan för att hysa arbetarna vid Kockums Mekaniska Verkstad, vilken låg på nuvarande Davidshall. Området uppdelades i ”långgator” – med i huvudsak envåningshus – i nordlig, sydlig och västlig riktning, med smågator däremellan. I takt med industrialiseringens framväxt och den därmed ökade inflyttningen till Malmö, blev Lugnet också snabbt överbefolkat och trångboddheten enorm.

Vinjettbilden ovan är ett icke avsänt vykort, taget av fotografen Rudolf Mauritz Bardach 1906 (verksam i Malmö 1903-1911) över Västra Långgatan, vilken var en av de längre gator som gick från söder till norr i västra delen av Lugnet. Den fick sitt namn 1864 och försvann 1976 vid omgestaltningen av Lugnet under 1970-talets första hälft. Här har fotografen riktat sin kamera mot norr. St Petri kyrkas torn syns i fonden. Lägg märke till låghusbebyggelsen. Här tittar Västra Långgatans barn ut för att se vad fotografen hittar på.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare