Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /5

karta-sommarteatern
Kartan hämtad ur  Allt ljus på Malmö  – Ett hundraårsminne Elbogen 1996

Den 19 maj ägnade Sydsvenskan och Arbetet sina intressen för den kommande utställningen  med en redogörelse i detalj för egenskaperna hos den först installerade maskinen, den så kallade colibripumpen, men Arbetet koncentrerade sig även på utställningens teater. Jag citerar: Som bekant har det i elfte timman bestämts att en teaterlokal skall uppföras å utställningen i Malmö. Ritning till densamma är gjord af arkitekten Wåhlin, som f.n. befinner sig i Köpenhamn för att afsluta de sista underhandlingarna om byggnadens uppförande. Det är nämligen Concertteatret i Köpenhamn, som låter uppföra teatern för att i densamma delvis förevisa några från nämnda etablissement bekanta ljusbilder, dels uthyrat den åt hr. August Lindberg. Teatern, som kommer att omfatta en stor salong med amfiteatraliskt anordnade platser för mellan 6 och 700 åskådare, blir belägen väster om Pihlstorpsrestauranten, ej långt från den plats där restaurantens musikpaviljong ligger.

Det sommarprogram, som direktör Lindberg skall spela på utställningsteatern, består hufvudsakligen af en revy, författade af en från den svenska pressen mycket bekant signatur. Stycket, som heter ”Gudfars utställningsresa”, lär enligt D.N., vara en fyndigt gjord bearbetning af den idé som ligger till grund för August Blanches bekanta stycke ’Döden fadder’ – fastän idén här så att säga stälts på hufvudet och det hela förvandlats till en lustig revy……..Stycket är rikt på muntra kupletter på dagens förhållanden, lokala anspelningar i mängd,……..och kräver en personal på omkring 30 personer. Till de revyn förekommande baletterna, hvilka skola utföras af unga dansöser från den k. teatern i Köpenhamn, har d:r Carl Valentin i Göteborg komponerat musiken…….

Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här: Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.