Vattenkonsten!

I samband med gatuarbeten på Stortorget (bilden daterad 1962) grävdes den gamla vattenreservoaren, även kallad vattenkonsten, som i trehundra år försåg Malmöborna med vatten fram. Platsen blev föremål för undersökning och märktes sedan ut  med vita stenar.

Malmöblickar Vattenkonsten Pildammen Stortorget

Från den i nuvarande Pildammsområdet uppdämda Korrebäcken leddes vattnet genom urholkade trärörsledningar under jorden in till Malmö. Genom rännor leddes vattnet sedan till offentliga vattenutkastare och in på gårdarna till pumpbrunnar. Den äldsta kartan över dessa ledningar eller rännor är upprättad år 1713. Stadsbrunnens överbyggnad var rikt dekorerad, så kallad vattenkonst, och brunnen kröntes med en snidad morian. Denna överbyggnad, som var en av stadens största sevärdheter, motstod inte tidens tand längre än ett par decennier och ersattes 1765 med ett tiodelat tak av furuplank och med en träglob som enda prydnad. När sedan Malmös moderna vattenledningsverk 1864 trädde i funktion, hade den gamla vattenkonsten tjänat ut och delen ovan jord raserades 1867.

Malmöblickar Karta över rännorna 1713 gamla Malmö

För några år sedan försvann markeringen efter vattenkonsten delvis. Av de tio stenar som märkte ut var brunnen legat försvann sju stycken vid ett gatuarbete, men återfördes lyckligtvis efter ett tag. Platsen är alldeles bredvid Stig Blombergs fontän Vattenspelet  och en bit ner i jorden under cirkeln av vita stenar ligger än idag resterna av det gamla träkaret.

Malmöblickar Vattenkonsten Stortorget gamla Malmö

 Foto: Gunnar Sixtensson 1962

En tanke kring ”Vattenkonsten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.