Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /4

3468s

Under den tid som utställningen byggdes upp redogjorde Sydsvenskan den 4 maj i detalj om en polisundersökning i samband med en brand i utställningens huvudbyggnad. Det utmynnade i att det rörde sig om slarv av en trädgårdsarbetare som lämnat glödande kol efter sig vid ett arbete i marken intill byggnaden.

Den 5 maj utbasunerade Sydsvenskan att Länsstyrelsen hade givit tillstånd åt konditorn G. Baude att uti den upplåtna utskänkningslokalen inom industriutställningsområdet under tiden till den 1:sta oktober utskänka spritdrycker å söckendagar till kl. 12 på natten samt å sön- och helgedagar jemväl annorledes än vid måltider åt spisande gäster från kl. 2 e.m. till klockan 12 på natten, med undantag af endast den tid, då allmän gudstjenst förrättas i S:t Petri kyrka, samt att ett liknande tillstånd givits åt konditorn E. Behnstedt att uti Konditoriträdgården under Maj-September månader detta år utskänka spritdrycker å söckendagar, till klockan 11 e.m. samt å sön- och helgdagar jemväl annorledes än vid måltider åt spisande gäster från klockan 6 till kl. 11 e.m.

Den 7 och 8 maj hade tidningarna Arbetet och Sydsvenskan märkligt nog identiska artiklar om transporterna av danska föremål till utställningsområdet. Jag väljer att citera Arbetet: Danska utställningsartiklar anlända nu dagligen i större eller mindre partier med ångfärjan, som ändtligen härigenom fått något annat att göra än att gå tomdäckes. De med utställningssakerna lastade vagnarna transporteras å spåren från ångfärjehamnen öfver till Malmö-Ystad järnvägsområde och vidare till utställningsplatsen på Kockums verkstads spår. Vid utställningsplatsen undergå varorna den för utställningssaker föreskrifna tullbehandlingen. De vägas och noteras, och blott de artiklar, som här komma att säljas, blifva tullpliktiga; de öfriga utföras vid utställningens slut tullfria.
I övrigt omnämns bara att huvudbyggnaden nu är färdig och att montrar hade börjat uppsättas.

Sydsvenska Dagbladet informerade den 8 maj att prins Carl som hastigast hade besökt utställningen dagen innan, och hade i övrigt nedanstående, spännande artikel införd.

nordiska-industri-och-slojd-1896

 Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här:  Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.