Östra småbarnsskolan

Fortsättning på tidigare inlägg Ordning och reda!

Som jag förstår det nu är folkskolan på hörnet Föreningsgatan, Grangatan och Sallerupsvägen som avses på 1904-års Malmökarta den Östra småbarnsskolan som stod färdig i december 1871 och invigdes året därpå.

Skolan som får ses som ett dåtida dagis finansierad av bidrag från välvilliga samhällsmedborgare tog emot barn från tre till sex års ålder vars föräldrar arbetade utanför hemmet. I nödfall kunde även yngre barn få tillträde, men utomäktenskapliga barn fick inte plats, såvida inte mödrarna kunde anses sträva efter ett ordentligt och arbetsamt levnadssätt.

Visserligen var småbarnsskolan uppgift att förmedla de första kunskaperna till barnen, men eftersom nöden var stor hade skolan mera karaktären av en enskild välgörenhetsinrättning som bjöd på tillsyn och mat i magen.  Den uppfostran/kunskap som gavs på skolan var ”kristlig” och sammanfattades i följande ordalag;  ”Barnens såväl kroppsliga som själsliga hälsa bör påaktas, deras sinnelag och begreppsliv utvecklas allt efter olika anlag, samt med synnerlig omsorg i barnens hjärtan inplanteras goda böjelser, så att redan tidigt i barnens sinnen nedlägges en grodd, som gör, att de under kommande levnadsår må kunna med Guds hjälp och goda människors bistånd förkovra sig till rättsinniga, plikttrogna och dugliga människor.” 

Den 4 januari 1929 antogs nya stadgar i stället för de gällt från skolans start och 1930 fick skolan nya lokaler på Zenithsgatan. År 1964 övertog Malmö stad på vissa villkor, vilket bland annat innebar att verksamheten skulle drivas som ett barndaghem.


Barndaghemmet på Zenithgatan 1930. Fotograf Otto Ohm-

Den folkskola som i mitt tidigare inlägg påstods starta sin verksamhet 1858 på tomten Föreningsgatan och Sallerupsvägen handlar, som jag misstänkte, om Östra skolan på Norregatan. 

Uppgifterna om ”folkskolan”, Östra småbarnsskolan, har jag hämtat från Hans Cavallis artikel ”Östra småbarnsskolan i Malmö under 90 år” införd i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1962. 

Funderar över om byggnaden nedan kan vara den som uppfördes för Östra småbarnsskolans räkning. Bilden av Värnhemstorgets östra sida är tagen 1958 och huset vi ser framför oss ersattes cirka 10 år senare av ett höghus ”AG- Favörhuset”. 

Bild ur Malmös stads bildarkiv.

4 tankar kring ”Östra småbarnsskolan

 1. Leif Rasmusson

  Hej igen!

  Nej det är inte Östra Småbarnsskolan , utan Östra Förstadens folkskola som startade 1858 och i husförhörslängderna kallas för skolan i Ö.F. 26. Lärare var Nils Engström mellan 1858-88 och efterträdaren hette Anders Lydén , verksam mellan 1888-1906. Byggnaden i kvarteret Häggen 1 upphörde att vara skola 1899 då lärare och elever flyttade till den då nyuppförda skolan i kv. Furen 5 , ritad av stadsarkitekt Salomon Sörensen. Den skolan ligger kvar där än idag.

  Östra Småbarnsskolan startade 1872 i grannkvarteret Granen 1 , nuvarande adress Föreningsgatan 68. Föreståndarinnor/lärarinnor var Karna Maltesson 1872-76 , Johanna Maria Åkerblom 1876-1908 , Hilda Charlotta Karolina Leth 1909-11 , Kristina Elvira Svensson 1911-38 och Ingrid Maria Kerrström 1938-. Den sista församlingsboken som ligger på nätet slutar 1945. 1930 flyttade skolan till Zenithgatan 8.

  Den tredje skolan i området Rörsjöskolan startade 1878 i kv. Furen 4. Lärare då var Pål Jönsson Hylmö. Verksam 1878-1906. Från 1908 kallades också denna skola för Östra Förstadsskolan.

  Allt enligt kyrkböckerna i Caroli och Pauli församlingar.

  Hälsningar Leif

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.