Rapporterad saknad. Om de allierade flygarna i Malmö 1944-1945.

UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET kom Malmö i kontakt med många amerikanska och brittiska flygare. Tusentals flög över staden på väg mot bombmål i Tyskland och besköts av luftvärnet. Flera hundra nödlandade på Bulltofta flygfält. Några vårdades för sina skador på Garnisonssjukhuset, medan andra kom att bo och arbeta i Malmö under kortare tid. Ett fåtal gifte sig i Malmö och åtminstone en fick ett barn här. 50 flygare fick sin grav i staden och för tio av dem blev det den sista viloplatsen. 

Anette Sarnäs, f.d.arkeolog och numera arkivarie, har i nästan tjugo års tid forskat om de tio flygarna. I boken får vi svaret på vilka de var, varifrån de kom, hur deras liv såg ut samt hur och varför de hamnade just här. En bok om människoöden, krig, glädje, sorg och saknad. Boken är rikt illustrerad med unika fotografier, tidningsartiklar och dokument. 

I dag, tisdagen den 29 maj kl: 15.00, kan vi höra Anette Sarnäs prata om boken och sin forskning på Malmö Stadsarkiv, Bergsgatan 20. Då är det release för boken och man kan då även köpa sitt signerade exemplar till särskilt releasepris. Boken, utgiven på Kira förlag, finns från och med den 30 maj till försäljning i Den Bildens bokgalleri.