Kategoriarkiv: Kvarteret Sofia/Dahlgrenska stiftelsen

Omaka par?


Nytt men rostigt 
Inget rostigt schabrak

Huset som ska fylla bombhålet efter Dahlgrenska stiftelsen och ”gifta sig” med stadsdelen står nu halvklart, men Malmöborna gör inte vågen direkt … Ett ”rostigt schabrak” kallas det på sina håll, men själv vet jag inte riktigt vad jag ska tycka än. Delar av det där gamla järnstaketet som omslöt Dahlgrenska och som vi blev lovade att få återse på eller vid det nya huset står kvar kring bygget och rostar.

Kanske är det tänkt att staketet ska bli pricken över i kring det ”rostiga schabraket”. Jag tänker ännu inte instämma i någon kör eftersom huset inte är färdigt, för kanske har MKB ändå lyssnat på den kritik och de önskemål som många Malmöbor framförde när projektet startade. Vi får väl se hur det artar sig framöver, men jag hoppas att ”tycke” kan uppstå och att huset blir något av den ”port till Malmö” som det talades om i beskrivningen av bygget.

Tidigare inlägg om Dahlgrenska och nybygget hittar du här: Dahlgrenska stiftelsen.

 

Vem ska man tro på?

för-bloggen1

Igår uttalade sig Gesa Hildebrand, handläggare på Stadsbyggnadskontoret i Malmö, om trädfällningen i Rörsjöstaden så här: Om det stämmer att de planerar att fälla dessa träd så har jag lite av en akutsituation. De får absolut inte fällas!

På detta svarar idag MKB:s Margareta Söderström enligt samma tidnings nätbilaga att trädfällningen godkänts av Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Hon tillägger att handläggaren på Stadsbyggnadskontoret är bortrest idag och kan därför inte nås …

Träden fälls enligt bygglov, säger MKB

Efter lite snokande vet jag nu att strul i kommunikationen mellan Sydsvenskan och Gesa Hildebrand var en bidragande orsak till att man inte begrep de motsägelsefulla artiklarna.

Gesa Hildebrand deltog i Stadsbyggnadskontorets beslut om att ge MKB bygglov och marklov inklusive total nedsågning av alla befintliga träd i kvarteret inför uppförandet av hyreshus, förskola med mera. Beslutet togs 2014 och överlämnades för verkställande till Bygglovsenheten under ledning av stadsarkitekten Ingemar Gråhamn. Därefter besiktigades området av bland andra Malmö Museer och andra förvaltningar i Malmö . Diskussion mellan dessa parter uppstod huruvida vissa träd skulle bevaras eller inte; Räddningstjänsten påpekade, att om det bestämdes att trädraden längs Drottninggatan skulle bevaras, så fick man ta upp en ”port” i trädraden, så att brandbilar, ambulanser etc. kunde komma fram till byggnaderna. Träden längs andra omgivande gator skulle tas bort under alla omständigheter eftersom byggnaderna skulle gå ut till trottoarerna i alla fall, och därmed nås av utryckningsfordon direkt.

Det gick tydligen inte ens att ta upp en ”port” så nu är alla träden borta och det är bedrövligt! :/ 

Ännu en blåsning

… och då tänker jag inte på gårdagens himmelsblå förlust i fotboll. Visst sved det, men det där rättar vi till, förr eller senare …  ; )

Nej, jag tänker på en helt annan blåsning, en sådan som inte går att rätta till och att Malmö stad aldrig lär sig. ”Hoppsan” räcker inte och nu förväntar jag och många med mig sig att få höra att trädfällningen är stoppad och att man nu räddar vad som räddas kan.

Nu fälls träden som skulle få stå kvar

För den som undrar över musiken så var den ledmotivet i filmen Blåsningen och blåsta blir vi Malmöbor av och till i de här sammanhangen.

Allt som finns kvar

… av Dahlgrenska stiftelsen i kvarteret Sofia vid S:t Pauli kyrka är en ödetomt med höga träd och ett järnstaket. Byggnaden revs redan 1978 och tomten har sedan dess använts som fotbollsplan, nödlösning för närliggande skolors utegympa, parkeringsplats och under en viss tid en förskola i form av baracker. Byggnaden som invigdes 1903 påminde om ett slott och låg mitt i kvarteret med långfasaden mot Rörsjöparken och var omgiven av stora träd som delvis finns kvar än idag.

för bloggen

 Gustaf Dahlgren  var guldsmed och grundade Guldvaruaktiebolaget G Dahlgren & Co 1845. Han avled 30 år senare och eftersom han var ungkarl utan barn testamenterade han sin förmögenhet till en stiftelse som med tiden finansierade byggnaden för ”pauvres honteux – blygsamt fattiga” inom staden. Vid inflyttningen 1903 bestod hyresgästerna till 90 procent av kvinnor runt 65 år eller däröver. Bland blygsamt fattiga ingick inte den lägre arbetarklassen för man skulle ha varit bosatt i Malmö i minst 10 år, betalat skatt och haft en inkomst på minst 400 kronor per år.


Oxie och Skytts härads tingshus, idag S:t Pauli församlingshus, och Dahlgrenska stiftelsen.

Dahlgrenska stiftelsen  uppfattades av de flesta Malmöbor  som en mycket vacker byggnad. Enligt Stadsbyggnadskontorets granskningshandling/planbeskrivning för fastigheten Sofia 1 i Rörsjöstaden, som ska göra det möjligt för MKB att uppföra ett bostadshus i sex våningar, beskrivs skälet till rivningen av Dahlgrenska stiftelsen så här: När Länsstyrelsens byggnad uppfördes i kvarteret Nora försvann Rörsjöstadens dåvarande fotbollsplan. För att ersätta den borttagna fotbollsplanen revs Dahlgrenska stiftelsen 1978 för att ge plats åt fotbollsplaner. En vårdslös beskrivning av en vårdslös handling!

Nu är det snart dags för första spadtaget för ett sexvåningshus i kvarteret Sofia för det är väl knappast rimligt att inte bygga bostäder där. Jag ställde några frågor till MKB och som jag förstod det kommer det att uppföras ett hus som på ett modernt sätt  ”gifter sig” med stadsdelen, och byggnaden ska dessutom vara något av en port in till Malmö. För mig känns  ytterligare en port inte alls fel, en port som dessutom ber om ursäkt för porten vid Entré. Järnstaketet kommer inte att finnas kvar eftersom man vill ha en öppen lösning och dessutom lär staketet vara så upprostat att det bara är färgen som håller ihop det. Bättre delar av staketet kommer förmodligen att användas som utsmyckning, antingen på byggnaden eller runt den. Träd kommer självklart att behöva fällas, men inte alla och varje träd kräver tillstånd för att fällas. Dahlgrenska stiftelsen kan aldrig ersättas, men jag hoppas och tror på att vi får ett vackert hus på denna tomt i Rörsjöstaden.