Kategoriarkiv: Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Om Malmö Porslinsfabrik och annorlunda sätt att se …

Om Malmö Porslinsfabrik berättade nyligen Martin Andersson i en artikel i SDS, Har det funnits en porslinsfabrik i Malmö?, som fick mig att tänka på en helt annan tallrik, tillverkad av Rörstrand för Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896.

Hittade tallriken på en loppis på Drottningtorget i Malmö för ett antal år sedan och säljaren ville ha en hundring för den. Stod med tallriken i handen och funderade då en mansröst bakom mig hävdade att han såg tallriken innan jag tog den i handen. Halade då, krackeleringen till trots, snabbt upp hundralappen och stoppade tallriken i väskan. Mannen som på fullt allvar, men med ett annorlunda sätt att se på saker, försökte få mig att släppa tallriken visade sig vara Rickard Bengtsson som skrev Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö  och Annorlunda Malmöhistoria – vykortsvittnen berättar. Rickard blev klart lite putt, men det gick snabbt över och vi förblev goda vänner. : )

”En rätt egendomlig benrangeldans”

I sällskap med Kalle P var denne kortskrivare när han för första gången, den 27 september 1895, besökte Malmö  I september året därpå var han åter i Malmö för att då besöka den Nordiska industri- och slöjdutställningen. Om Kalle P hängde med då också förtäljer inte historien … 

”Sönd. d 6 sept 1896

Paa lystreise fraa Kobenhavn till Nordiske Industri- og Slojdutstillning i Malmø. Det hele meget morsamt saa forste gang Prof. Rontgens  X straaler.”

Funderade över hur det där var upplagt, googlade och fick svar från Kulturen i Lund.

”Röntgen på tivoli”

”En av de första röntgenapparaterna i Sverige fanns inte på ett sjukhus, utan på den stora Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896. På områdets nöjesfält roade den danske film- och tivolidirektören Ole Olsen allmänheten med en röntgenapparat som han köpt i Berlin. De nyfikna besökarna fick bland annat se en groda genomstrålas. En av besökarna beskrev det som ”en rätt egendomlig benrangeldans”. Tivolibesökarna kunde även få sina händer genomlysta.”

Hela artikeln kan du läsa här  Att se in i kroppen!

Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /5

karta-sommarteatern
Kartan hämtad ur  Allt ljus på Malmö  – Ett hundraårsminne Elbogen 1996

Den 19 maj ägnade Sydsvenskan och Arbetet sina intressen för den kommande utställningen  med en redogörelse i detalj för egenskaperna hos den först installerade maskinen, den så kallade colibripumpen, men Arbetet koncentrerade sig även på utställningens teater. Jag citerar: Som bekant har det i elfte timman bestämts att en teaterlokal skall uppföras å utställningen i Malmö. Ritning till densamma är gjord af arkitekten Wåhlin, som f.n. befinner sig i Köpenhamn för att afsluta de sista underhandlingarna om byggnadens uppförande. Det är nämligen Concertteatret i Köpenhamn, som låter uppföra teatern för att i densamma delvis förevisa några från nämnda etablissement bekanta ljusbilder, dels uthyrat den åt hr. August Lindberg. Teatern, som kommer att omfatta en stor salong med amfiteatraliskt anordnade platser för mellan 6 och 700 åskådare, blir belägen väster om Pihlstorpsrestauranten, ej långt från den plats där restaurantens musikpaviljong ligger.

Det sommarprogram, som direktör Lindberg skall spela på utställningsteatern, består hufvudsakligen af en revy, författade af en från den svenska pressen mycket bekant signatur. Stycket, som heter ”Gudfars utställningsresa”, lär enligt D.N., vara en fyndigt gjord bearbetning af den idé som ligger till grund för August Blanches bekanta stycke ’Döden fadder’ – fastän idén här så att säga stälts på hufvudet och det hela förvandlats till en lustig revy……..Stycket är rikt på muntra kupletter på dagens förhållanden, lokala anspelningar i mängd,……..och kräver en personal på omkring 30 personer. Till de revyn förekommande baletterna, hvilka skola utföras af unga dansöser från den k. teatern i Köpenhamn, har d:r Carl Valentin i Göteborg komponerat musiken…….

Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här: Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /4

3468s

Under den tid som utställningen byggdes upp redogjorde Sydsvenskan den 4 maj i detalj om en polisundersökning i samband med en brand i utställningens huvudbyggnad. Det utmynnade i att det rörde sig om slarv av en trädgårdsarbetare som lämnat glödande kol efter sig vid ett arbete i marken intill byggnaden.

Den 5 maj utbasunerade Sydsvenskan att Länsstyrelsen hade givit tillstånd åt konditorn G. Baude att uti den upplåtna utskänkningslokalen inom industriutställningsområdet under tiden till den 1:sta oktober utskänka spritdrycker å söckendagar till kl. 12 på natten samt å sön- och helgedagar jemväl annorledes än vid måltider åt spisande gäster från kl. 2 e.m. till klockan 12 på natten, med undantag af endast den tid, då allmän gudstjenst förrättas i S:t Petri kyrka, samt att ett liknande tillstånd givits åt konditorn E. Behnstedt att uti Konditoriträdgården under Maj-September månader detta år utskänka spritdrycker å söckendagar, till klockan 11 e.m. samt å sön- och helgdagar jemväl annorledes än vid måltider åt spisande gäster från klockan 6 till kl. 11 e.m.

Den 7 och 8 maj hade tidningarna Arbetet och Sydsvenskan märkligt nog identiska artiklar om transporterna av danska föremål till utställningsområdet. Jag väljer att citera Arbetet: Danska utställningsartiklar anlända nu dagligen i större eller mindre partier med ångfärjan, som ändtligen härigenom fått något annat att göra än att gå tomdäckes. De med utställningssakerna lastade vagnarna transporteras å spåren från ångfärjehamnen öfver till Malmö-Ystad järnvägsområde och vidare till utställningsplatsen på Kockums verkstads spår. Vid utställningsplatsen undergå varorna den för utställningssaker föreskrifna tullbehandlingen. De vägas och noteras, och blott de artiklar, som här komma att säljas, blifva tullpliktiga; de öfriga utföras vid utställningens slut tullfria.
I övrigt omnämns bara att huvudbyggnaden nu är färdig och att montrar hade börjat uppsättas.

Sydsvenska Dagbladet informerade den 8 maj att prins Carl som hastigast hade besökt utställningen dagen innan, och hade i övrigt nedanstående, spännande artikel införd.

nordiska-industri-och-slojd-1896

 Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här:  Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /3

Pilstorp
Pilstorpsrestaurangen
Foto: Tillhör Wåhlins samling, Domkyrkoarkivet i Lund.

Redan cirka en månad före industriutställningens öppnande för allmänheten bjöd utställningens kommissarie, stadsarkitekten Salomon Sörensen, in journalister från Köpenhamns och Skånes större tidningar. Enligt en detaljrik redogörelse i Sydsvenskan den 30 april deltog 30 pressmän i en rundvandring bland byggnadsställningar och halvfärdiga paviljonger på utställningsområdet under Sörensens ledning. Tidningen skrev bland annat att ett angenämt intermezzo uppstod, då disponenten för Mattssonska bryggeribolaget, hr. Fr. Ljungbeck bjöd till intagande af smörgåsar, nedsköljt af godt öl, i bolagets nätta villa, som festprydd väntade gästerna.

Dagen efter, den 1 maj, fanns följande annons i Sydsvenskan. Den vände sig till den breda allmänheten:

Industriutställningens
Hufvudrestaurant (Pilstorp)
med ingång hörnet af Villagatan och Rönneholms-
vägen öppnas för fullständig servering
Fredagen den 2 maj.
Table d´hote à kr. 1.50-3.00, kl. ½2-5 e.m.
Svenskt, Franskt och Tyskt kök
Taffel-musik kl. 3-5 utföres af Kongl. Sk. Dragon
Reg. hela Musik-Corps.
Beställningar å större och mindre festtillställningar emottagas.
Telefonanrop: Pilstorp
Gust. Baude

Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här:  Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896.

Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 /2

Nordiska industri-och slöjd 1896  Bild2.docx.jpeg

 Utställningens byggmästare hette Truls Svensson, och han sänkte arbetarnas timlöner när huvudbyggnaden blivit färdig i början av 1896. Strejk utbröt, och Svensson avskedade många arbetare. Dessa fick hämta sina verktyg under poliseskort. Arbetarnas svar blev utökad strejk i februari, och till sist förklarade de Svenssons byggnadsfirma i blockad. Denna annons i tidningen Arbetet veckorna före invigningen tillkännager detta. Tvisterna upphörde några dagar före invigningen.
Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare

Tidigare inlägg om utställningen hittar du här:  Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896

Nordiska industri-och slöjd 1896  Bild1-2

Året 1896 – för 120 år sedan – innebar för Malmös del många saker: statyn över Karl X Gustav restes på Stortorget, Malmö idrottsplats invigdes, Allmänna sjukhuset på Södervärn togs i bruk, det 18:e Svenska Lantbruksmötet hölls i nuvarande Rörsjöstaden, och det nya tullvisitationshuset på Skeppsbron i nationalromantisk stil blev färdigt för att ge tillresande ett inbjudande intryck av staden inför de kommande evenemangen. Den största händelsen var dock att den Nordiska industri- och slöjdutställningen ägde rum i Hästhagen samt på blivande Slottsparkens område med bland annat urpremiär i Sverige för film på vita duken och röntgenstrålar som för första gången presenterades i Sverige.

De spektakulära evenemangen på utställningen förannonserades dock inte. Den 5 juni – dagen före utställningens öppnande – hade tidningen Arbetet följande annonser. Visning som panoptikon, dvs. ett vaxkabinett föreställande kung Oscar II ombord på kungajakten HMS Drott, Andrées ballongfärd till Nordpolen, med mera samt utställningens entréavgifter, tillkännagavs. Sydsvenska Dagbladet meddelade bara inträdesavgifterna.
Forts. följer.

Rickard Bengtsson
Inläggsförfattare